Latest Tweets:

*1
On the way to Big Mountain Music Festival 2 (Taken with Instagram at Vibhavadee inbound round)

On the way to Big Mountain Music Festival 2 (Taken with Instagram at Vibhavadee inbound round)

Final Exam and Final Worksheet

จงตามลิืงค์ไป แล้วจะเจอทุกอย่าง

http://www.4shared.com/file/227438710/78408688/Final_Exam.html

Target Reading Answer Key

ส่วนนี้เป็นเฉลยของหนังสือนะครับ ลองอ่านแล้วทำ นำเฉลยมาเทียบดูครับ

Unit 6 Left-Handedness

Target Vocabulary: 1. j; 2. h; 3. b; 4. c; 5. e; 6. g; 7. f; 8. d; 9. a; 10. i

Reading Comprehension: 1. c; 2. c; 3. d; 4. b; 5. d

Vocabulary Reinforcement:

A) 1. a; 2. c; 3. b; 4. d; 5. c; 6. b; 7. b; 8. d

B) 1. abnormal; 2. looked down on; 3. attitudes; 4. mild; 5. damage; 6. so farUnit 7 Jennifer Lopez

Target Vocabulary: 1. f; 2. i; 3. g; 4. a; 5. e; 6. b; 7. c; 8. j; 9. d; 10. h

Reading Comprehension: 1. b; 2. a; 3. b; 4. d; 5. b

Vocabulary Reinforcement:

A) 1. c; 2. a; 3. b; 4. a; 5. c; 6. c; 7. a; 8. d

B) 1. tough; 2. passion; 3. paid off; 4. performed; 5. released; 6. lineUnit 8 Body Language

Target Vocabulary: 1. b; 2. c; 3. a; 4. d; 5. e; 6. j; 7. f; 8. g; 9. h; 10. i

Reading Comprehension: 1. a; 2. b; 3. a; 4. d; 5. b

Vocabulary Reinforcement:

A) 1. d; 2. a; 3. b; 4. a; 5. c; 6. d; 7. a; 8. c

B) 1. tone; 2. unconscious; 3. automatically; 4. interpreted; 5. gestures; 6. implyUnit 9 Cosmetic Surgery

Target Vocabulary: 1. d; 2. b; 3. i; 4. a; 5. f; 6. c; 7. g; 8. e; 9. h; 10. j

Reading Comprehension: 1. a; 2. d; 3. b/c; 4. b; 5. c

Vocabulary Reinforcement:

A) 1. c; 2. d; 3. b; 4. c; 5. a; 6. b; 7. b; 8. d

B) 1. involving; 2. passed herself off as; 3. injected; 4. patients; 5. procedure; 6. temporarilyUnit 10 Oil Spills

Target Vocabulary: 1. g; 2. c; 3. a; 4. h; 5. j; 6. f; 7. b; 8. i; 9. d; 10. e

Reading Comprehension: 1. b; 2. a; 3. c; 4. d; 5. a

Vocabulary Reinforcement:

A) 1. a; 2. c; 3. d; 4. b; 5. a; 6. d; 7. c; 8. b

B) 1. spilled; 2. occured; 3. ran into; 4. disaster; 5. affected; 6. on purpose

Cloze Test Answer Key

ส่วนนี้เป็นเฉลยของแบบฝึกหัดโคลสเทสต์นะครับ ทางที่ดีอยากให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองก่อน แล้วค่อยนำมาเทียบกับเฉลย เพื่อให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองก่อนครับ

สำหรับนักเรียนที่ส่งแบบฝึกหัดมาแล้วครูยังไม่ได้ตรวจคืนให้ ครูจะตรวจให้เสร็จแล้วคืนให้ในวันอังคารนะครับ

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบครับผม ^^(a)

1. Do you know Peter and Michael? I wonder what they have in common.

2. Keep in mind that a successful career change can take several months or longer to accomplish, so patience is the key.

3. The use of naked females in TV bra commercials is offensive.

4. Wrinkles are due to the skin becoming loose.

5. The new gas station is located very near to my house.

(b)

1. We are constantly learning more about how our mental health affects our physical health.

2. Sri Lanka captain Kumar Sangakkara has achieved the number-one position in the ICC Player Rankings for Test batsmen.

3. Rolls Royce prepares new version of car to save rich people’s reputation.

4. The doctor and the patient had agreed to meet at 2 p.m. on a Friday.

5. All fertilizers consist ofthree main ingredients (N-P-K).

(c)

1. An archaeologist is someone who studies people and what they did in the past from the things they left behind.

2. Statistics suggest that the population of this town will be doubled in five years.

3. Gesture is another way of communication.

4. When a U.S. citizen becomes the victim of a crime overseas, he or she may suffer physical, emotional, or financial injuries.

5. It is not likely that he did it on purpose to deceive me.

(d)

1. Poverty is only one of the factors in crime.

2. At the height of the last ice age the ­­Gulf of Thailand did not exist.

3. The new neighbor looks down on us because our house is very small.

4. The humble man will get along with his neighbors very quickly.

5. Before we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.

(e)

1. According to unemployment statistics, women with children have higher unemployment rate than others.

2. Lady Gaga’s new single ‘Telephone’ has just released for a few days.

3. The surgeon operated on her for lung cancer.

4. My baggage is shipped by plane.

5. Although she didn’t have a beautiful dress, she came to the prom last night.

(f)

1. Alicia Keys is one of the most famous singers in the world.

2. Hitler is one of the most notorious dictators.

3. Let me know where the ceremony will take place.

4. Left-handedness is thought of as abnormal.

5. Kissing in public becomes more acceptable in China.

(g)

1. This kind of beak has become specialized in certain Galapagos finches.

2. The symptom of a fever depends on what is causing it.

3. Pet may be shipped as cargo.

4. Hallucinations ordinarily occur to people who are mentally ill.

5. Representatives made a major breakthrough in the trade talks.

(h)

1.Prohibition of the juvenile death penalty has been universally accepted by all but a few nations.

2. Your account is temporarily unavailable due to routine maintenance.

3. She applies wrinkle cream on her face occasionally for her beauty.

4. We need a professional architect to build our new house.

5. He is crazy! He told us he can communicate with aliens.

Lipoplasty

ใครหาความหมายคำนี้ไม่เจอ ไหนลองเช็คในนี้ดูหน่อยเป็นไง http://www.bcbsnc.com/assets/glossary/l.htm

Homework 3: Create your sentences

ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้คำดังนี้

1. most/most of (+คำนาม)
2. although
3. used to (ในความหมายของสิ่งที่ทำอย่างสม่ำเสมอในอดีต)
4. so (ในความหมายดังนั้น)
5. as well as

โดยให้แต่งมา คำละสองประโยค

Homework 2: Unit 6

ทำแบบฝึกหัด Unit 6 มาได้เลยนะครับ แต่ขอให้เขียนลงสมุดนะครับ ทำโดยใช้รูปแบบดังนี้

Target Vocabulary

1. abnormal=…
2. architect=…
เอาความหมายมาตอบได้เลย

Reading Comprehension

1. From studying works of art, scientists have learned that…
Answer ……..
ลอกโจทย์แล้วตอบคำถามครับ

Vocabulary Reinforcement

A.
1. He has his own company that designs web sites.
ให้นำคำตอบไปเติมลงในช่องว่างได้เลยครับ แล้วให้ขีดเส้นใต้ตรงที่เติม

B.
1. …
ตอบเป็นคำศัพท์มาได้เลยครับ

What do you think?

ให้ตอบคำตามแสดงความเห็น

ทำอย่างนี้กับทุกบทนะครับ ให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน.

Reminder!

Don’t forget to bring your English-English dictionary this week (30 Nov-4 Nov) for the further group-work usage in my class.

*1

กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมดนตรีในคาบเรียน เพลงนี้ชื่อว่า Please Mr. Postman เป็นเพลงน่ารักๆ อีกเช่นกัน เพลงนี้ สำหรับวีคหลังจตุ (30 Nov-4 Nov) เช่นเดิม ใครเปิดเพลงไม่ได้ คลิกที่นี่นะครับ http://www.youtube.com/watch?v=AHfddvbKb4w

"Goals are dreams with deadlines."

Diana Scharf Hunt